Schrijf je nu in voor de APTO-keuring 2019!

Valorsation banner Tijdens het weekend van 8 juni en 9 juni zal er weer een APTO-keuring van de PRE plaatsvinden.

Locaties:

  • Zaterdag 8 juni: Hof Somergem, Affligemdreef 195, 9300 Aalst (Oost-Vlaanderen)
  • Zondag 9 juni: Yeguada Lauvas, Chaussee de Namur 5, 1367 Ramillies (Brabant-Wallon)

Als u graag wenst deel te nemen met één of meerdere PRE’s aan deze premiekeuring om zo het certificaat van “APTO” te behalen, nodigen wij u uit om volgende dingen te overlopen.

Hoe inschrijven?

Omdat de voorbereiding van de documenten voor ons heel wat werk vergt, verzoeken wij zich zo spoedig mogelijk op te geven en dit voor 8 mei. Wij kunnen hierop geen uitzondering maken, doordat het problemen zou veroorzaken i.v.m. de documenten die moeten verkregen worden vanuit Spanje. Het is belangrijk bij uw inschrijving de volgende documenten aan ons te bezorgen per mail (valorisation@ancce-belgica.be):

Als u geen mogelijkheid hebt om bovenstaande documenten digitaal te bezorgen, kan u ons het ook per post bezorgen (adres zie hieronder). (In ieder geval dient de tabel (Valoracion – Ejemplar) ons digitaal bezorgt te worden valorisation@ancce-belgica.be!)

Annick MEURANT
Holleweg 41
2950  KAPELLEN

Verloop APTO-keuring

1. In eerste instantie wordt uw paard nagekeken en gemeten om zeker te zijn dat deze voldoet aan de rasnormen.

Valorsation

2. Vervolgens wordt het paard gelongeerd in stap, draf en galop om de gangen te beoordelen.

Valorsation

Reglement in verschillende talen
Enkele opmerkingen:
  • Het paard dat aangeboden wordt op de APTO-keuring dient op de dag van de keuring 3 jaar te zijn!
  • Enkel indien u in het bezit bent van een Fokkerscode (Codigo de Ganadero-Criador) kunt u zich aanmelden op de keuring, doordat dit aanzien wordt als een “fokkers-handeling”. Uw codigo de ganadero begint dus met 08000… of 08C00…
  • Het paard dient op uw naam te staan in het stamboek, de Libro Genealogico! Als dit niet het geval is, neem dan onmiddellijk contact op met Annick MEURANT (valorisation@ancce-belgica.be) om alles nog tijdig in orde te krijgen.
  • In bepaalde gevallen is het DNA van het paard nog niet gekend in het Libro Genealogico. Deze DNA-identificatie is verplicht om APTO goedgekeurd te kunnen worden.
    • Paarden geboren na 2007 zijn normaal gezien in orde, doordat zij eerst een bloedafname hebben gehad alvorens ze hun paspoort hebben verkregen.
    • Paarden ouder dan 11 jaar dienen eventueel wel een DNA-test te ondergaan indien het DNA nog niet gekend is. Indien zo, dient men een tweede aanvraag tot service te doen (Solicitud de Servicio Internacional, SSI), deze maal voor service n°516. De bloedafname gebeurt tijdens de APTO-keuring.

Heb je nog vragen? valorisation@ancce-belgica.be