Reglement

Download het reglement 2018 hier: Spaans – Engels. Alle Belgische paarden dienen ingeschreven te zijn in het register van de Belgische Confederatie van het Paard (BCP). Dit is wettelijk verplicht!

Rubrieken

Rubrieken waarin de P.R.E.’s ingeschreven moeten worden volgens hun leeftijd. De leeftijd wordt berekend per natuurlijk jaar, vanaf de 1e januari van het geboortejaar, d.w.z. het jaar waarin het paard de leeftijd bereikt die overeenkomt met de leeftijd van de rubriek, of dit nu januari of december is … Dus in het geval van de wedstrijd in 2018, zullen de paarden geboren in 2017 deelnemen in de rubrieken 1 en 2 (veulens 1 jaar).

 • CM Flémalle 2005, ambianceRubriek 1 : Merrieveulens van 1 jaar
 • Rubriek 2 : Hengstveulens van 1 jaar
 • Rubriek 3 : Merrieveulens van 2 jaar
 • Rubriek 4 : Hengstveulens van 2 jaar
 • Rubriek 5 : Merrieveulens van 3 jaar
 • Rubriek 6 : Hengstveulens van 3 jaar
 • Rubriek 7 : Merries van 4 jaar
 • Rubriek 8 : Hengsten van 4 jaar
 • Rubriek 9 : Merries van 5 en 6 jaar
 • Rubriek 10 : Hengsten van 5 en 6 jaar
 • Rubriek 11 : Merries van 7 jaar en ouder
 • Rubriek 12 : Hengsten van 7 jaar en ouder
 • Rubriek 13 : Cobras van 3 merries
 • Rubriek 14: Cobras van 5 merries
 • Rubriek 15 : Ruinen

Belangrijke opmerkingen

Algemeen

 • Overeenkomstig het Wedstrijdreglement mogen de Rubrieken 1 en 2 (de jaarlingen) niet meedingen naar de Speciale Prijzen «Jeugdkampioen(e)» en «Reserve Jeugdkampioen(e)» van de wedstrijd.
 • De paarden die deelnemen aan de Rubrieken 9, 10, 11, 12 en 13 moeten APTO goedgekeurd zijn.
 • Belangrijke wijziging in het reglement sinds 2013 : de verplichting dat volwassen merries een veulen moeten gehad hebben of drachtig zijn valt weg.
 • Er is een Rubriek 15 (Ruinen), maar deze zal enkel plaats vinden tijdens de wedstrijd wanneer er minimaal 4 paarden aan deelnemen. Zij telt niet mee voor de Speciale Prijzen. De functionaliteitsproef is eveneens verplicht voor deze Rubriek. ANCCE-Bélgica maakt voor deze rubriek een uitzondering op het reglement van ANCCE-España, waardoor ruinen niet APTO goedgekeurd dienen te zijn voor deel te kunnen nemen aan de morfologiewedstrijden in België. Opgelet: enkel die ruinen die in orde zijn met het reglement van ANCCE, dus APTO goedgekeurd zijn, kunnen zich selecteren voor de SICAB.

Presentatie aan de hand

 • Nieuw vanaf 2018: enkel de voorbrenger mag in de piste met het paard, er mag geen tweede persoon meer mee om achter het paard te gaan of het paard op te jagen.
 • Jaarlingen (secties 1 en 2), tweejarigen (secties 3 en 4) en driejarigen (secties 5 en 6) dienen net als de volwassen paarden in de drie gangen voorgesteld te worden. (Artikel 75 van het reglement)
 • Aan alle deelnemers aan de morfologiewedstrijd: het ZWART verven van de hoeven is verboden! (Artikel 35 van het reglement)
 • Het is verboden bij het voorbrengen aan de hand een zweep te gebruiken langer dan 1,80m. Enkel bij het voorstellen van een cobra mag deze langer zijn. (Artikel 35 van het reglement)
Reglement hoeven Reglement zweep
CM - Seccion 3+5+7+9+11

Sections 1, 3, 5, 7, 9 et 11

CM - Seccion 4+6

Sections 2, 4 et 6

CM - Seccion 8+10+12

Sections 8, 10 et 12

CM - Seccion 13

Section 13

CM - Seccion 14

Section 14

Functionaliteitsproef NIEUW sinds 2016: Nieuwe functionaliteitsproeven! (Zie hieronder)

 • Vanaf 2016 is er een nieuwe aparte proef voor 4-jarige paarden en een nieuwe proef voor alle paarden van 5 en ouder. (zie hieronder)
 • Voor zij die dit wensen is de functionaliteitsproef ook mogelijk voor de merries van de Rubrieken 7, 9 en 11 (dus 4 jaar, 5 en 6 jaar, en 7 jaar en ouder). De proef telt niet mee voor de uiteindelijke beoordeling, maar alleen voor het klassement van de functionaliteit van de paarden van dezelfde leeftijdscategorie en voor de Speciale Functionaliteitsprijs van de Wedstrijd. Voor deze proef worden dezelfde beoordelingscriteria als voor de hengsten gebruikt. Indien u met een merrie wenst deel te nemen aan de functionaliteitsproef, dan verzoeken wij u om dit met een F aan te duiden op het inschrijvingsformulier in de kolom Observaciones.
 • Opgelet: In de functionaliteitsproef mag NIET met zweep gereden worden in de secties 9, 10, 11 en 12, enkel de secties 7 & 8 (4-jarige paarden) mogen met zweep gereden worden. (Artikel 35 van het reglement)
 • Je mag kiezen tussen lichtrijden of doorzitten, uitgezonderd waar doorzitten vermeld staat.
 • De proef mag worden voorgelezen.
 • Gebruik enkel een toegelaten bit! (Artikel 35.b van het reglement)
Functionalidad Reglement rider Reglement zweep functionalidad Reglement bit
  Spaans Engels Frans Nederlands
 (Klik op de afbeelding) Protocol Tekening Protocol Tekening Protocol Protocol
Functionaliteitsproef Sectie 7 (4-jarigen) CM - Seccion 7 Functionalidad (ES) CM - Seccion 7 Functionalidad (ES)   CM - Seccion 7 Functionalidad (EN)  CM - Seccion 7 Functionalidad 2 (EN) Functionaliteitproef FR 4 jr Functionaliteitproef NL 4 jr
Functionaliteitsproef Sectie 9 en meer (5-jarigen en ouder) CM - Seccion 9 Functionalidad (ES) CM - Seccion 9 Functionalidad (ES) CM - Seccion 9 Functionalidad 2 (EN) CM - Seccion 9 Functionalidad (EN) Functionaliteitproef FR 5 jr Functionaliteitproef NL 5 jr

Enkele praktische aandachtspunten

 • Ieder paard dient VERPLICHT ingeënt te zijn tegen griep en tetanus (Rhino is sinds 2017 niet meer verplicht!), anders mag hij niet deelnemen. Protocol: de 2 eerste inentingen met een tussenperiode van een maand, en de volgende 6 maand later. Vervolgens een jaarlijkse herhalingsinenting voor griep en tetanus.
 • Voor de buitenlandse paarden is het VERPLICHT om het transport-certificaat dat door uw dierenarts werd opgesteld bij te hebben (uitgezonderd voor de paarden die uit Nederland, Frankrijk en G.H. Luxemburg komen). Dit is een document dat steeds verplicht is bij internationaal transport. Klik hier voor meer info.
 • ALLE paarden dienen aangemeld te worden op vrijdag 7 september vanaf 15u tot 21u. Op dat moment zal de veterinaire keuring plaatsvinden en na goedkeuring kan uw paard gestald worden. Alle wedstrijdpaarden zullen gecontroleerd worden op vaccinaties en kreupelheden (in stap en draf). Na deze keuring dient u zich aan te bieden op het secretariaat om uw documenten en gratis hoofdstelnummer in ontvangst te nemen.
Reglement vaccination Reglement certificat de transport Vetcheck CM