Campeonato 2023 Poster Contest

ANCCE-Bélgica is op zoek naar een poster die de 5’de editie van het Centraal-Europees Kampioenschap van het Spaanse Paard, CCE of Campeonato 2023, zal aankondigen.

Deadline: zaterdag 1 april 2023

Inschrijving: per mail Info@ancce-belgia.be

Reglement:

 1. Deelnemers:
  Alle artiesten die geïnteresseerd zijn om deel te nemen, burgers van België of een ander land, als individu of als team. Alle deelnemers, op basis van het feit dat ze deelnemen aan deze wedstrijd, doen afstand van hun recht om elke vorm van claim voor te leggen aan een jurisdictie of tribunaal.
 2. Thema:
  Het thema van het werk zal betrekking hebben op het evenement: Centraal-Europees Kampioenschap van het Spaanse Paard (CCE).
  Al het werk moet origineel en ongepubliceerd zijn; het mag niet zijn gepresenteerd bij andere wedstrijden en geen deel of het eigenlijke werk mag gekopieerd zijn van of geplagieerd zijn uit ander werk van dezelfde of een andere artiest. Auteurs zijn verantwoordelijk tegenover ANCCE-Bélgica en enige derde partij om te voldoen aan de hierin vastgelegde regels.
  Het belangrijkste doel is om een buitengewone reclame-impact te hebben en in het oog te springen, zoals verwacht wordt van de poster die een evenement zoals CCE aankondigt.
 3. Technische kenmerken:
  De schildertechniek is optioneel (olie, acryl, gemengd, enz.). Het formaat is verticaal, met een afmeting van 100 x 70 cm. Ook een 100 x 73 cm. formaat is acceptabel, aangezien het de standaard framemaat is.
  In het werk mag de auteur geen logo’s van welk type dan ook of anagrammen opnemen; in de compositie kan hij/zij echter (naar eigen goeddunken) de ANCCE-Bélgica en CCE-anagrammen opnemen. ANCCE-Bélgica behoudt zich het recht voor om in de winnende poster de merken en/of logo’s van mogelijke sponsors en/of medewerkers op te nemen.
  ANCCE-Bélgica zal ook de volgende tekst opnemen in de aanpassing van het te reproduceren materiaal: Campeonato Centro Europeo del Caballo Española – Concurso clasificatorio para el campeonata del mundo ANCCE-SICAB, datum van het evenement en de logo’s van sponsors en medewerkers.
 4. Deadline:
  De deadline voor het presenteren van kunstwerken is zaterdag 1 april om 14:00 uur. Al het werk moet per mail verzonden worden naar Info@ancce-belgica.be met een beëdigde verklaring waaruit blijkt dat het werk origineel en niet-gepubliceerd is.
 5. Selectie & beslissing:
  Uit de deelnemers zal het bestuur van ANCCE-Bélgica een selectie op woensdag 5 april online plaatsen waaruit het publiek via onze social media zijn ultieme keuze maakt.
  De winnaar wordt bekend gemaakt op zaterdag 15 april op alle officiële ANCCE-Bélgica-communicatiemiddelen, inclusief website en sociale media, waarbij de bijbehorende kennisgeving wordt verzonden naar de winnaar.
 6. Winnend kunstwerk:
  Het winnende kunstwerk kan door ANCCE-Bélgica gebruikt worden om het evenement in kwestie of enige andere aankondiging op een latere datum aan te kondigen, voor promotionele doeleinden met specifieke vermelding van de auteur(s).
  ANCCE-Bélgica behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de prijswinnende poster als zich een technisch probleem voordoet bij het afdrukken, of om een tekst of logo op te nemen die aanvankelijk niet in dit wedstrijdreglement voorkomt.
  De winnaar krijgt de mogelijkheid om extra promotie te maken van zijn/haar kunstwerken door een gratis standplaats te verkrijgen op onze Campeonato het weekend van 3 en 4 september 2023 in Bocholt (België).
 7. Laatste regels:
  Het feit dat u als deelnemer aan deze wedstrijd deelneemt, impliceert dat u deze wedstrijdregels kent, begrijpt en accepteert. Als zodanig mag u deze regels niet weerleggen of aanvechten zodra de presentatie van kunstwerken is geformaliseerd.
  De overeenkomstige autoriteit heeft, zoals het geval zou zijn, de bevoegdheid om eventuele twijfels op te lossen die niet in dit reglement zijn gespecificeerd om de nodige overeenkomsten te sluiten voor het goede verloop van deze wedstrijd.
  Met betrekking tot het auteurschap van de poster en eventueel plagiaat kunnen de organisatoren niet verantwoordelijk worden gesteld; alle claims die kunnen ontstaan zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de auteur(s).