De inschrijvingen voor de Concurso Morfologico zijn GEOPEND!

Datum

Zaterdag 4 en zondag 5 september 2021.

Plaats

Rijhal De Damburg
Eikenlaan 1
3950 Bocholt
BELGIË

Prijzen

Inschrijving Campeonato (prijs zonder box)

  • Paard n° 1: 70€
  • Paard n° 2: 55€
  • Paard n° 3: 40€
  • Paard n° 4: 25€
Prijs box: (lid – geen lid)
  • Heel weekend: 70€-100€/box 
  • 1 dag: 35€-50€/box

Mocht u opteren om slechts voor “1 dag” te reserveren dient de box proper achter gelaten worden om te kunnen genieten van het voordeeltarief! Anders wordt een surplus van 30€ aangerekend. Per box wordt u 2 balen stro aangeboden. Hooi en extra stro zijn tegen betaling ter plaatse te verkrijgen. Aankomst is ten vroegste de dag voordien 18h bij reservatie van slechts 1 dag.

Prijs materiaalbox: (lid – geen lid) 65€-95€

Documenten

Contact inschrijving morfologiewedstrijd: Info@ancce-belgica.be

Contact voor de reservatie van wedstrijdboxen voor deelnemers aan de MCI op zaterdag of aan de Working Equitation op zondag (35€ per dag voor leden en 50€ voor niet-leden): Info@ancce-belgica.be.

Timing: Het verloop van het weekend zal afhangen van het aantal inschrijvingen. De exacte timing wordt u meegedeeld na afsluiting van de inschrijvingen. In geval er teveel inschrijvingen zijn om op 2 dagen af te werken, zullen er een aantal secties op vrijdagavond gepland worden.

Inschrijvingen sluiten 20 augustus!

Adres inschrijvingsformulier deelname keuring: Info@ancce-belgica.be