TRC Belgique 2010

De NBF-PRE heeft afgelopen zomer de eerste TRC (Tribunal de Reproductor Calificado) buiten Spanje in Europa georganiseerd, en heeft daartoe zowel Duitsland als Nederland uitgenodigd.  Deze TRC werd op 20 juli gehouden met elf kandidaat-paarden die werden voorgesteld aan een jury die bestond uit Manuel NAZ RUBIO en Vicente JODAR FERNANDEZ voor wat betreft de Morfologie, en uit Jorge CONDE LAZADO voor de bereden proef. Deze juryleden zijn aangewezen door het Reglement van het lopend jaar.

Ter herinnering, een P.R.E.-paard kan de kwalificatie « Reproductor Calificado » verkrijgen nadat hij met goed gevolg verschillende proeven heeft doorlopen. Deze bestaan uit een grondig morfologisch onderzoek waarbij 130 punten worden meegenomen van het paard, dat aan de hand in de drie gangen en op stand wordt voorgesteld, uit een bereden proef waarbij 40 verschillende punten worden beoordeeld, uit klinische onderzoeken betreffende het voortplantingsorgaan, en tenslotte uit een röntgenonderzoek dat de eventuele aanwezigheid van O.C.D. moet uitsluiten.

Er zijn drie paarden geslaagd voor deze zeer selectieve proeven. Wij benadrukken hierbij dat er slechts ongeveer 500 « Calificados » wereldwijd zijn.

Machicco, Yeguada NJ, Photo: Claudia Peeraer

Eén van de drie is MACHICCO van eigenaresse Nadia JOOSEN. Het paard is in Nederland geboren bij de Ganaderia J. Viet. Zijn grootvader van moederskant, INVASOR III, was meerdere keren kampioen bij morfologische wedstrijden. Hij was een zoon van EVENTO, het eerste P.R.E.-paard ooit dat aan de Olympische Spelen deelnam (Atlanta). Evento op zijn beurt was een zoon van LEVITON die bekend staat als één van de beroemdste hengsten van Spanje en die meer kampioenen heeft voortgebracht dan welke andere hengst ook in zijn tijd (hij is in 1999 overleden).  Men kan dus veronderstellen dat MACHICCO de genen van zijn beroemde achter- en achter-achter-grootvader met zich meedraagt ! …

Vervolgens werden eveneens tot Calificados benoemd: ARMAS ZUJAR en ALEGRE LXI, die beide eigendom zijn van de Yeguada ALEGRIA van Daphné en Peter Van Oekel in Wemmel.

Alegre LXI, Yeguada Alegria, Photo: Lucrece Petit

ALEGRE LXI heeft al vele fantastische resultaten behaald! Om er maar een paar te noemen: C.D.N. Duisburg-Inter I – 64,15 %, C.D.N. Gèves-Inter II 60,50 % 1ste, Dressage Place-Inter I, 66%, 1ste.  Hij was tevens Kampioen van België MCI in 2007 en 2009 in de Kür op St Georges-niveau, evenals Vice-Kampioen van het Ras en Functionaliteits-Kampioen bij de Internationale Morfologische Wedstrijd van België in 2004, enz …

Wat ARMAS ZUJAR betreft, hij is de halfbroer van ARMAS TARUGO, de absolute Functionaliteits-Kampioen bij alle wedstrijden waar hij in 2007 werd voorgesteld, waaronder de Sicab, en, in 2009, Kampioen van het Ras, van de Functionaliteit en van de Beste Gangen.  Beschikken ze over dezelfde familietrekjes ?! …

Een groot succes voor de familie VAN OEKEL die dus twee van de slechts 500 Calificado-paarden wereldwijd in hun bezit heeft !

Het was in meerdere opzichten een interessante dag.  Wij gebruikten deze gelegenheid om wat nuttige uitleg te geven voor een ieder, met inbegrip van hen die denken van alles op de hoogte te zijn. Het onderzoek van een P.R.E.-paard tijdens een TRC is niet te vergelijken met dat van een morfologische wedstrijd.  Terwijl het paard bij een TRC onderzocht wordt op zijn potentieel als fokdier van hoog niveau, wordt hij bij een morfologische wedstrijd alleen beoordeeld op het moment van de wedstrijd.  Ter verduidelijking, als ik tijdens de SICAB 2010 de Absolute Kampioen van het Ras koop, en deze twee dagen later zelf (terwijl ik absoluut geen expert op het gebied van het voorstellen aan de hand ben) voorstel op de ZAFRA wedstrijd, waar de gangen voor 25% meetellen voor de totale score, dan is het wel zeker dat het paard lager geplaatst wordt, ook al was hij twee dagen daarvoor de grote kampioen !…  En waarom ?  Eenvoudigweg omdat ik, als niet-professioneel, het potentieel van het paard op dat precieze moment niet heb kunnen tonen. En een ieder die denkt dat een morfologische wedstrijd anders werkt, vergist zicht. Dit dient nog maar eens gezegd te worden ! Tijdens een TRC-presentatie daarentegen, is het heel goed mogelijk dat een PRE-hengst die bijvoorbeeld net 30 kg heeft verloren na een druk dekseizoen toch zijn kwalificatie krijgt indien hij deze verdient. Een merrie van 4 jaar kan ook Vice-Kampioene zijn bij een Morfologische Wedstrijd en tevens de TRC-kwalificatie behalen, terwijl de Kampioene deze niet krijgt !

Deze TRC heeft om verschillende redenen meerdere maanden van voorbereiding gevraagd en was dus niet zo simpel om te organiseren.  Er moet een bepaald aantal deelnemers zijn om de kosten ervan te kunnen spreiden, enz.  Er waren ongetwijfeld meerdere paarden zowel in Duitsland als in Nederland die niet voorgesteld konden worden door hun eigenaar terwijl zij wel het potentieel gehad zouden hebben.  Het is ook onmogelijk om een datum te vinden die iedereen schikt.  En wij wijzen er tevens op dat een TRC die buiten Spanje wordt gehouden gemiddeld 900€ kost, rekening houdend met de verplaatsingskosten van de juryleden, de 10 röntgenfoto’s van de benen, enz., terwijl het lang niet zeker is dat de uitkomst positief is vanwege de vele verschillende criteria die er een rol bij spelen.