Diensten & tarieven

Sinds 1 januari 2007 gebeuren alle stamboekzaken van de PRE door ANCCE (Associacion Nacional de Criadores del caballo Español). ANCCE-Bélgica is afgevaardigd door ANCCE-España om binnen België het beheer van het stamboek en het stamregister te beheren. Hier volgt een overzicht van de verschillende diensten. De nummers “SSI n°” komen overeen met de nummers van het SSI “Solicitud de Servicios Internacional”. Deze nummers zijn van belang wanneer u een van onze diensten nodig heeft.

U kan de tarieven van de verschillende diensten hieronder terugvinden:

SSI-n° Tarieven
103 Identificatie voor de inschrijving van een veulen ** 130€
115 Identificatie voor het hernieuwen van uw paspoortdocumenten, duplicaat ANCCE paspoort 135€
127 Laattijdige inschrijving van een veulen ** 400€
206 Certificaat voor basisgoedkeuring voor het fokken ** 140€
220 Certificaat voor calificado – Valoración Tribunal de Reproductor Calificado ** N.C.
231 Duplicata van de “carta de titularidad” (indien verloren) 60€
243 Genetische bepaling van de kleur, genetisch kleuronderzoek 75€
401 Duplicaat van het Paspoort indien verloren en enkel indien het originele door ANCCE zelf werd uitgegeven. (Indien de aanvraag voor een duplicaat voor een paspoort dat door de Cria Caballar werd gemaakt, wordt de code n° 115 gebruikt.) 90€
413 Vestiging van de “carta de titularidad” (indien het paard reeds in de ganaderia is, maar nog geen Carta bezit, m.a.w. eerste Carta) 70€
504 Aanvraag voor bloedonderzoek – Controle voor bloedverwantschap: EngelsSpaans 100€
516 Aanvraag voor bloedonderzoek – Identiteitscontrole, identiteit analyse: EngelsSpaans 100€
528 Aanvraag voor bloedonderzoek – Controle van het genotype: EngelsSpaans 100€
607 Verandering van de naam van het paard 115€
619 Eigenaarswijziging en aanvraag van een nieuwe “Carta de Titularidad”: overschrijving PRE 65€
700 Aanvraag van een Fokkerscode 215€
802 Aanvraag van een Eigenaarscode 75€
Aanvraag van een dekcertificaat ** 10€

SSI-Formulier downloaden (“Solicitud de Servicios Internacional”) **: Diverse aanvragen kunnen enkel aangevraagd worden met een Fokkerscode.

Betaling van de diensten

De ANCCE-Bélgica zal geen enkele dienst kunnen uitvoeren zolang de betreffende betalingen niet werden uitgevoerd. Reden is dat de diensten op voorhand moeten betaald worden bij de ANCCE-España om gefinaliseerd te worden. Bij elke dienstaanvraag zal eerst de juiste storting moeten gebeuren op rekeningnummer van de ANCCE-Bélgica (BE05 4590 0932 3175 – KREDBEBB). Hierbij wordt de dienstcode vermeld alsook de naam van het paard, of bv. “aanvraag fokkerscode”. Indien u meerdere aanvragen moet doen, gelieve de betalingen afzonderlijk uit te voeren.

Opgelet! Bovenstaande tarieven zijn geldig voor een correct en volledig dossier, in geval het dossier niet in één keer kan worden verwerkt, kan een supplement van toepassing zijn.

Heeft u vragen?

Indien u vragen heeft of informatie wenst, contacteer dan onze Technische Dienst.

Annick Meurant
Holleweg 41
2950 Kapellen
0479/94.40.18
Info@ancce-belgica.be

Hier enkele modaliteiten voor de meest voorkomende diensten: