Verandering van eigenaar (SSI n° 619)

Je hebt net een PRE gekocht? Proficiat hiervoor!

JE moet dit paard ook op jouw naam laten inschrijven in het stamboek.

Hoe een PRE op jouw naam zetten in het stamboek? (Cambio Titularidad)

Elevage des RosesStap 1: Codigo Ganadero

Om een PRE op naam van zijn nieuwe eigenaar te zetten in het stamboek, moet je in het bezit zijn van een “Codigo de Ganadería”. Deze code is oftewel een “Eigenaarscode” oftewel een “Fokkerscode”. Voor België begint deze code met 08C of 08G. Indien je nog niet in het bezit bent van een dergelijke code, ga naar volgende pagina. Dit kan gelijktijdig aangevraagd worden samen met de wijziging van eigenaarschap van een betreffend paard. Deze code blijft levenslang geldig.

Opmerking: de “Fokkerscode” laat toe jouw PRE te laten keuren om het certificaat te behalen voor “fokkerij”en voor de aan- of verkoop van dekkingen.

Stap 2: Cambio Titularidad

Als je in het bezit bent van een “Codigo de Ganadería”, kun je hieronder de procedure volgen.

Bij een eigenaarsverandering moet je een nieuwe “Carta de Titularidad” krijgen. Hiervoor dien je de volgende documenten per post naar het Technisch Secretariaat (Meurant Annick, Holleweg 41, 2950 Kapellen) op te sturen:

 1. aanvraag tot SSI (“Solicitud de Servicios 
Internacional”) diensten ingevuld met code n°619;
 2. kopie paspoort paard:  indien je een bordeaux paspoort heeft van Cria Caballar, moet je de 4 groene pagina’s kopiëren die zich in het midden van het boekje bevinden, indien je over een geel paspoort (na 2007) beschikt met doorschijnende hoes, moet je de 4 eerste identificatie pagina’s kopiëren;
 3. afhankelijk van of het paard wel of niet in het bezit is van een “Carta de titularidad” (CT), zijn de volgende documenten nodig voor de eigenaarsoverdracht:
  • Het paard bezit over een CT: Vul de originele CT op de achterzijde volledig in en onderteken deze zowel door de koper (COMPRADOR) als de eigenaar-verkoper (die ook op de voorkant van de CT vermeld staat als eigenaar).
  • Het paard bezit over een CT, maar deze lijkt verloren te zijn gegaan of te zijn ondertekend door een andere “koper” dan jouzelf.
  • In het geval dat de CT niet bestaat: volstaat het om het verkoopscontract toe te voegen, volledig ingevuld en ondertekend door de eigenaar-verkoper en jezelf als koper. OPGELET: In veel gevallen is de verkoper niet de laatst gekende eigenaar in het stamboek, zeker in het geval van een handelaar als tussenpersoon. Raadpleeg daarom altijd het stamboek.
  • In het geval dat de CT niet bestaat en de verkoper niet als eigenaar gekend is in het stamboek, dien je het volgende document in te vullen en te ondertekenen: “Declaración de Propriedad”. Hiervoor zal Annick Meurant jou wegwijs maken in de bijkomende procedure.
 1. betalingsbewijs van de betaling van 65€ op de bankrekening van ANCCE-Bélgica (BE05 4590 0932 3175 – KREDBEBB) met als opmerking: STAMBOEK – 619 – (naam van het paard) – (jouw naam)

Vervolgens zal je een nieuwe «Carta de Titularidad» toegestuurd worden op jouw naam.

Paspoort Cria Caballar

Passeport Cria Caballar

ANCCE passeport (après 2007)

ANCCE passeport (après 2007)

Carta de Titularidad

Carta de Titularidad

Carta de Titularidad (achterzijde)

Verplichte identificatie van paardachtigen (Belgische Confederatie van het Paard)

Verplicht in België sinds 2008:

 • Microchip
 • Paspoort dat conform is volgens de Europese Unie (waaronder het paspoort uitgegeven door ANCCE)
 • Registratie in de centrale databank (Belgische Confederatie van het Paard)

Iedere eigenaar van een paard is verplicht om het paard in te schrijven bij de Belgische Confederatie van het Paard (BCP). Indien men deze inschrijving verzuimt dan kan men een administratieve boete opgelegd krijgen in geval van controle, die tegenwoordig veelvuldig gedaan worden.

Importeren van een paard

Bij het importeren (kopen, repatriëring, …) van een paard uit het buitenland, dat nog niet is geregistreerd in België, is het noodzakelijk om een aanvraag tot identificatie rechtstreeks te doen aan de Belgische Confederatie van het Paard (via mail of online via HorseID) binnen 30 dagen na invoer. Je dient het volgende in bezit te hebben:

 • een geldig paspoort;
 • een gezondheidscertificaat opgesteld door een bevoegde autoriteit van het land van oorsprong. Dit certificaat is slechts 30 dagen geldig. Als dit niet tijdig gebeurt, zal er een bloedtest gedaan worden voor dit paard.

Klik hier voor meer details of lees de volgende tekst van PaardenPunt Vlaanderen die volledig is gewijd aan de documenten die je nodig dient te hebben bij het importeren van een paard uit het buitenland.

HorseID

De verplichte identificatie kan sinds april 2016 snel en eenvoudig online, via het platform www.horseid.be. Je vermijdt op deze manier een pak papierwerk. De BCP heeft de tarieven ook aangepast, waardoor het voordeliger is geworden om jouw paard online in te schrijven in de centrale databank. Kies je er toch voor om jouw paard op de traditionele, niet-digitale manier te laten encoderen, dan zal je daar meer voor betalen. Meer informatie vind je op de website van de Belgische Confederatie van het Paard, of via de website van het Paardenpunt Vlaanderen.