Verandering van de naam van het paard (SSI n° 607)

In een poging om de oorspronkelijke naam gegeven door de initiële fokker aan een paard te behouden, wordt de vergoeding voor de “naamswijziging” (Service 607) verhoogd naar € 1.100 sinds 2015. Deze vermeerdering is niet van toepassing wanneer de naamswijziging op verzoek van de fokker gebeurt, in dit geval blijft de prijs onveranderd: 115€. Documenten: