Inschrijven van een veulen (SSI n° 103)

Valentino XXXV, Ecuries Chapelle Sainte Anne

Valentino XXXV, Ecuries Chapelle Sainte Anne

In overeenstemming met de regelgeving uitgegeven door de Commissie van de Europese Unie, dient elk paard in het bezit zijn van zijn “identificatie-document” (paspoort). De termijn om deze identificatie in orde te maken loopt:

  • tot 31 december van het jaar waarin het veulen is geboren;
  • tot zes maanden na de geboorten indien deze na 1 juli is geboren;
  • en zeker voor het spenen van het veulen of verandering van sanitair verantwoordelijke.

Aangezien er wel wat tijd kruipt tussen het uitgeven van het paspoort, gaande van de geboorteakte aan de technische dienst tot het ontvangen van het paspoort bij de fokker … begrijpt u dat het belangrijk is om tijdig uw aangifte te doen!

Fokkerscode

Doordat de geboorte van een veulen een activiteit is van een fokkerij, dient men in bezit te zijn van een “Fokkerscode” om een veulen in te kunnen schrijven op uw naam.

Aangifte van geboorte

1. Identificatieaanvraag bij HorseID (BCP)

De fokker dient vanaf heden zelf het veulen aan te geven in HorseID: www.horseid.be. Klik hier voor een handleiding. Men beschikt bij de geboorteaangifte nog niet over een UELN-nummer, toch dient men het veulen reeds in te schrijven in de Belgische database en dit te betalen. Dit doe je door als “tijdelijk” UELN-nummer “999999 + dekcertificaatnummer” in te vullen in het systeem.

  • Een “normaal” UELN nummer: vb. 7240151603BE149
  • Een “tijdelijk” zou er dan als volgt uitzien: vb. 999999201504110

In HorseID dien je daarna de betaling uit te voeren, waarna je een bevestigingsmail ontvangt per mail.

2. Geboorteaangifte bij ANCCE

Om uw veulen aan te geven in het stamboek dient men het volgende documenten in te vullen en te versturen naar het Technisch Secretariaat (Annick Meurant, Holleweg 41, 2950 Kapellen) PER POST:

  1. Een kopie van de bevestigingsmail van HorseID
  2. Aanvraag voor SSI diensten (Solicitud de Servicios Internacional) met SSI code 103
  3. ORIGINEEL dekcertificaat volledig ingevuld
  4. Betalingsbewijs service 103 (130€) op de rekening van ANCCE-Bélgica (BE05 4590 0932 3175 – KREDBEBB)

Dan maken wij de inschrijving in het stamboek. De fokker ontvangt na registratie door ANCCE van ons de inschrijvingsdocumenten en bloedkaart tezamen met een lijst van erkende dierenartsen voor het PRE stamboek. De ingevulde documenten + de bloedkaart moet terug naar ons worden opgestuurd. Wij sturen dit dan door naar het Labo in Spanje. Van zodra het DNA bevestigd is en er een paspoort wordt uitgegeven door Spanje, kunnen wij een DEFINITIEF UELN-nummer doorgeven aan de BCP. De fokker zou een bevestiging moeten krijgen dat zijn inschrijving dan volledig is.

OPGELET! Momenteel is dit alles nog niet heel goed geregeld bij de BCP, waardoor fokkers vaak nog identificatiedocumenten thuis gestuurd krijgen. Toch dit dient men geen tweemaal het veulen te laten identificeren! Wij zijn momenteel nog druk bezig met de  BCP opdat dit niet meer gebeurd. Ook is het momenteel nog niet heel duidelijk hoe de fokker zijn “bevestiging” ontvangt dat alles correct is ingeschreven in de BCP.

Dacia III & Cielo de Capg, Capg-Horses, UniqueShots

Dacia III & Cielo de Capg, Capg-Horses, UniqueShots

Laattijdige aangifte

Indien uw veulen niet tijdig (binnen zijn eerste levensjaar) werd aangegeven bij het stamboek, dient me bij het inschrijven van het veulen SSI code 127 te gebruiken i.p.v. SSI code 130. ANCCE van Sevilla rekent hiervoor een extra kost van 270€. Het bedrag wordt dan 400€ (i.p.v. 130€)! Indien het paspoort na zijn 1’ste verjaardag wordt uitgegeven, zal er het woord DUPLICATA op gedrukt staan en wordt het veulen automatisch uitgesloten voor de slacht. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website van ANCCE, klik hier voor de tekst in het Engelsin het Spaans.