Een Eigenaarscode of een Fokkerscode? (SSI n° 802-700)

Een “Eigenaarscode” of “Fokkerscode” is een identificatienummer in het stamboek ANCCE-España (= “Codigo de Ganadero”). Het identificeert een eigenaar of een fokkerij en is verplicht als men een paard op zijn naam wenst te laten plaatsen in het stamboek. Deze code is jouw leven lang geldig en staat op naam van één fysieke persoon of bedrijfsnaam.

 • Eigenaarscode (Codigo de Ganadero Solo) (SSI n° 802) Met een “Eigenaarscode” kan men alle stamboekzaken aanvragen die te maken hebben met het “paspoort”, zoals het inschrijven van een paard op zijn naam (code). Met deze code kan men ook aanvragen doen omtrent de genetische haarkleur, identificatieaanvraag, enz … Alle aanvragen die te maken hebben met fokkerijactiviteiten (APTO-keuring, dekkingen, inschrijving van een veulen) kan men niet met deze code. Momenteel kost de aanvraag van een Eigenaarscode 75€ (SSI 802).
 • Fokkerscode (Codigo de Ganadero Criador) (SSI n° 700) Met een “Fokkerscode” kan men alle stamboekdiensten aanvragen die men kan doen met een “Eigenaarscode”. Daarnaast kan men ook de diensten die te maken hebben met de fokkerij, zoals de APTO-keuring, dekbewijzen en het inschrijven van een veulen. Een Fokkerscode kost 215€ (SSI 700).

Let op! Er is zoals hierboven uitgelegd, een duidelijk verschil tussen een Eigenaarscode en een Fokkerscode. Veranderen kan na aanvraag niet meer. Wel een tweede code aanvragen, maar dit moet dan opnieuw betaald worden, er kan hiervoor niets worden verrekend.

Opgelet! Bovenstaande tarieven zijn geldig voor een correct en volledig dossier, in geval het dossier niet in één keer kan worden verwerkt, kan een supplement van toepassing zijn.

AANVRAAG VAN EEN CODE

→ Eigenaarscode (SSI n° 802)

Om een “Eigenaarscode” aan te vragen dient men de volgende documenten per post op te sturen (Meurant Annick, Holleweg 41, 2950 Kapellen):

 • aanvraag voor een Eigenaarscode: formulier in het Spaans (.pdf of .doc) of formulier in het Engels
 • aanvraag van de service code 802: vergeet niet uw rijksregisternummer in te vullen in “N° de identificación” of “ID number”
 • kopie van uw identiteitskaart (beide zijden)
 • aanvraag van de service code 619 met de namen van de paarden ingevuld in kader B
 • kopie paspoort paard(en):  indien je een bordeaux paspoort heeft van Cria Caballar, moet je de 4 groene pagina’s kopiëren die zich in het midden van het boekje bevinden, indien je over een geel paspoort (na 2007) beschikt met doorschijnende hoes, moet je de 4 eerste identificatie pagina’s kopiëren
 • de originele eigenaarskaarten (carta de titularidad) op de achterkant naar behoren ingevuld en ondertekend van de paarden die men wenst op zijn naam te plaatsen
 • betalingsbewijs van de betaling van 75€ + van de service 619 ten voordele van ANCCE-Bélgica (BE05 4590 0932 3175 – KREDBEBB)
→ Fokkerscode (SSI n° 700)

Om een “Fokkerscode” aan te vragen dient men de volgende documenten per post op te sturen (Meurant Annick, Holleweg 41, 2950 Kapellen):

 • aanvraag voor een Fokkerscode: formulier in het Spaans (.pdf of .doc) of formulier in het Engels
 • aanvraag van de service code 700: vergeet niet uw rijksregisternummer in te vullen in “N° de identificación” of “ID number”
 • kopie van uw identiteitskaart (beide zijden)
 • aanvraag van de service code 619 met de namen van de paarden ingevuld in kader B
 • kopie paspoort paard(en):  indien je een bordeaux paspoort heeft van Cria Caballar, moet je de 4 groene pagina’s kopiëren die zich in het midden van het boekje bevinden, indien je over een geel paspoort (na 2007) beschikt met doorschijnende hoes, moet je de 4 eerste identificatie pagina’s kopiëren
 • de originele eigenaarskaarten (carta de titularidad) op de achterkant naar behoren ingevuld en ondertekend van de paarden die men wenst op zijn naam te plaatsen
 • betalingsbewijs van de betaling van 215€ + van de service 619 ten voordele van ANCCE-Bélgica (BE05 4590 0932 3175 – KREDBEBB)

WAT DOEN ALS JE REEDS EEN EIGENAARSCODE HEBT, MAAR JE WILT EEN FOKKERSCODE?

Om een fokkerscode aan te vragen, nadat je reeds in het bezit bent van een eigenaarscode dien je de volgende documenten per post op te sturen naar (Meurant Annick, Holleweg 41, 2950 Kapellen):

 • aanvraag van de service code 700: vergeet niet uw rijksregisternummer in te vullen in “N° de identificación” of “ID number”
 • Solicitud cambio codigo
 • kopie van uw identiteitskaart (beide zijden)
 • aanvraag van de service code 619 met de namen van de paarden ingevuld in kader B
 • kopie paspoort paard(en):  indien je een bordeaux paspoort heeft van Cria Caballar, moet je de 4 groene pagina’s kopiëren die zich in het midden van het boekje bevinden, indien je over een geel paspoort (na 2007) beschikt met doorschijnende hoes, moet je de 4 eerste identificatie pagina’s kopiëren
 • de originele eigenaarskaarten (carta de titularidad) op de achterkant naar behoren ingevuld en ondertekend van de paarden die men wenst op zijn naam te plaatsen
 • betalingsbewijs van de betaling van 215€ + van de service 619 ten voordele van ANCCE-Bélgica (BE05 4590 0932 3175 – KREDBEBB)

Voor meer uitleg kan u bij Annick Meurant terecht.