Duplicaat van “Carta de Titularidad” (SSI n° 231)

Indien de “Carta de Titularidad” verloren is gegaan, of verkeerd is ingevuld, kan men een duplicaat aanvragen.

Documenten:

Carta de Propriedad

Carta de Propiedad

Carta de Titularidad

Carta de Titularidad

Carta de Titularidad