APTO-keuring 2022

Valorsation banner Tijdens het weekend van 11 en 12 juni zal er weer een APTO-keuring van de PRE plaatsvinden.

Locaties:

  • Zaterdag 11 juni: Hippo Home Belgium – Meerhem 16B – 9700 Welden (Oudenaarde)(W-V)
  • Zondag 12 juni: Julie Paquay – Wijngaardstraat 35 – 3870 Heers (Lim)

Als u graag wenst deel te nemen met één of meerdere PRE’s aan deze premiekeuring om zo het certificaat van “APTO” te behalen, nodigen wij u uit om volgende dingen te overlopen.

Hoe inschrijven?

Omdat de voorbereiding van de documenten voor ons heel wat werk vergt, verzoeken wij zich zo spoedig mogelijk op te geven en dit voor 11 mei. Wij kunnen hierop geen uitzondering maken, doordat het problemen zou veroorzaken i.v.m. de documenten die moeten verkregen worden vanuit Spanje. Het is belangrijk bij uw inschrijving de volgende documenten aan ons te bezorgen per mail (Studbook@ancce-belgica.be):

U mag vrij kiezen tussen de twee data/locaties. Daarom is het belangrijk om bij inschrijving duidelijk aan te geven welke datum/locatie uw voorkeur heeft en indien het voor u beide kan, dit ook graag aangeven.

Verloop APTO-keuring

1. In eerste instantie wordt uw paard nagekeken en gemeten om zeker te zijn dat deze voldoet aan de rasnormen.

Valorsation

2. Vervolgens wordt het paard gelongeerd in stap, draf en galop om de gangen te beoordelen.

Valorsation

Reglement in verschillende talen
Enkele opmerkingen:
  • Het paard dat aangeboden wordt op de APTO-keuring dient op de dag van de keuring 3 jaar te zijn!
  • Enkel indien u in het bezit bent van een Fokkerscode (Codigo de Ganadero-Criador) kunt u zich aanmelden op de keuring, doordat dit aanzien wordt als een “fokkers-handeling”. Uw codigo de ganadero begint dus met 08000… of 08C00…
  • Het paard dient op uw naam te staan in het stamboek, de Libro Genealogico! Als dit niet het geval is, neem dan onmiddellijk contact op met ons (Studbook@ancce-belgica.be) om alles nog tijdig in orde te krijgen.
  • In uitzonderlijke gevallen is het DNA van het paard nog niet gekend in het Libro Genealogico. Deze DNA-identificatie is verplicht om APTO goedgekeurd te kunnen worden.

Heb je nog vragen? Studbook@ancce-belgica.be