APTO-keuring 2024

Valorsation banner Tijdens het weekend van 18, 19 en 20 mei zal er weer een APTO-keuring van de PRE plaatsvinden.

Locaties:

  • zaterdag 18/05: Ecuries de la forêt d’Anlier, Rue de la Het 60 – 6721 Anlier
  • zondag 19/05: Haras PilkemVM Stables, Pilkemseweg 132 – 8900 Ieper
  • maandag 20/05: Hippo Home Stables, Meerhem 16B – 9700 Welden (Oudenaarde)

Als u graag wenst deel te nemen met één of meerdere PRE’s aan deze premiekeuring om zo het certificaat van “APTO” te behalen, nodigen wij u uit om volgende dingen te overlopen.

Hoe inschrijven?

Omdat de voorbereiding van de documenten voor ons heel wat werk vergt, verzoeken wij zich zo spoedig mogelijk op te geven en dit voor 18 april. Wij kunnen hierop geen uitzondering maken, doordat het problemen zou veroorzaken i.v.m. de documenten die moeten verkregen worden vanuit Spanje. Het is belangrijk bij uw inschrijving de volgende documenten aan ons te bezorgen per mail (Studbook@ancce-belgica.be):

U mag vrij kiezen tussen de twee data/locaties. Daarom is het belangrijk om bij inschrijving duidelijk aan te geven welke datum/locatie uw voorkeur heeft en indien het voor u beide kan, dit ook graag aangeven.

Verloop APTO-keuring

1. In eerste instantie wordt uw paard nagekeken en gemeten om zeker te zijn dat deze voldoet aan de rasnormen.

Valorsation

2. Vervolgens wordt het paard gelongeerd in stap, draf en galop om de gangen te beoordelen.

Valorsation

Reglement in verschillende talen
Enkele opmerkingen:
  • Het paard dat aangeboden wordt op de APTO-keuring dient op de dag van de keuring 3 jaar te zijn!
  • Enkel indien u in het bezit bent van een Fokkerscode (Codigo de Ganadero-Criador) kunt u zich aanmelden op de keuring, doordat dit aanzien wordt als een “fokkers-handeling”. Uw codigo de ganadero begint dus met 08000… of 08C00…
  • Het paard dient op uw naam te staan in het stamboek, de Libro Genealogico! Als dit niet het geval is, neem dan onmiddellijk contact op met ons (Studbook@ancce-belgica.be) om alles nog tijdig in orde te krijgen.
  • In uitzonderlijke gevallen is het DNA van het paard nog niet gekend in het Libro Genealogico. Deze DNA-identificatie is verplicht om APTO goedgekeurd te kunnen worden.

Heb je nog vragen? Studbook@ancce-belgica.be