Inschrijven van een veulen (SSI n° 103)

In overeenstemming met de regelgeving uitgegeven door de Commissie van de Europese Unie, dient elk paard in het bezit zijn van zijn “identificatie-document” (paspoort). De termijn om deze identificatie in orde te maken loopt:

 • tot 31 december van het jaar waarin het veulen is geboren;
 • tot zes maanden na de geboorten indien deze na 1 juli is geboren;
 • en zeker voor het spenen van het veulen of verandering van sanitair verantwoordelijke.

Aangezien er wel wat tijd kruipt tussen het uitgeven van het paspoort, gaande van de geboorteakte aan de technische dienst tot het ontvangen van het paspoort bij de fokker … begrijpt u dat het belangrijk is om tijdig uw aangifte te doen!

Om te vermijden dat je een hoger tarief voor inschrijving dient te betalen wegens laattijdige aangifte (zie hieronder) dien je alle documenten op te sturen VOOR dat het veulen 11 maanden oud is. BELANGRIJK! De veuleninschrijving dient reeds aangevraagd te zijn ten laatste 2 maanden na de geboorte!

Valentino XXXV, Ecuries Chapelle Sainte Anne

Fokkerscode

Doordat de geboorte van een veulen een activiteit is van een fokkerij, dient men in bezit te zijn van een “Fokkerscode” om een veulen in te kunnen schrijven op uw naam.

Aangifte van geboorte

1. Identificatieaanvraag bij HorseID (BCP)

De fokker dient zelf het veulen aan te geven in HorseID: www.horseid.be. Klik hier voor een handleiding.

 1. Uitleg
 2. Afstamming Hierbij dien je aan te duiden dat het veulen ingeschreven is in het buiteland en dien je CWBC aan te duiden. En niet zoals voorheen ANCCE-Bélgica!
 3. Identificatie van de paardachtige
  • Naam: Opgelet! Bij de keuze van de naam van jouw veulen dien je rekening te houden met een limiet 20 karakters (inclusief spaties)!
  • UELN nummer: Men beschikt bij de geboorteaangifte nog niet over een UELN-nummer, toch dient men het veulen reeds in te schrijven in de Belgische database en dit te betalen. Dit doe je door als “tijdelijk” UELN-nummer “999999 + dekcertificaatnummer” in te vullen in het systeem.
   • Een “normaal” UELN nummer: vb. 7240151603BE149
   • Een “tijdelijk” zou er dan als volgt uitzien: vb. 999999201504110
 4. Paspoort

In HorseID dien je daarna de betaling uit te voeren, waarna je een bevestigingsmail ontvangt per mail.

 

2. Geboorteaangifte bij ANCCE

Om te vermijden dat je een boete dient te betalen wegens laattijdige aangifte (zie hieronder) dien je alle documenten op te sturen VOOR dat het veulen 11 maanden oud is.

2.1 OPSTUREN GEBOORTEAANGIFTE NAAR ANCCE-BÉLGICA

Om uw veulen aan te geven in het stamboek dient men het volgende documenten in te vullen en te versturen naar het Technisch secretariaat PER POST of PER E-MAIL (Studbook@ancce-belgica.be):

  1. Een kopie van de bevestigingsmail van HorseID
  2. Aanvraag voor SSI diensten (Solicitud de Servicios Internacional) met SSI code 103
  3. ORIGINEEL dekcertificaat volledig ingevuld (formulier “EJEMPLAR PARA EL TITULAR DE LA YEGUA MADRE”)
  4. Betalingsbewijs van de betaling van 145€ (125€ voor onze leden) op de rekening van ANCCE-Bélgica (BE05 4590 0932 3175 – KREDBEBB)

Dan maken wij de inschrijving in het stamboek.

Opgelet! Bovenstaand tarief is geldig voor een correct en volledig dossier, in geval het dossier niet in één keer kan worden verwerkt, kan een supplement van toepassing zijn.

ORIGINEEL dekcertificaat volledig ingevuld

Pas op! Het dekcertificaat is niet geldig zonder correcte handtekeningen van zowel de eigenaar van de hengst, als van de eigenaar van de merrie op datum van de dekking. Zonder deze correcte handtekeningen kan het veulen niet ingeschreven worden in het stamboek.

2.2 ONTVANGST INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN EN BLOEDKAART

De fokker ontvangt na registratie bij ANCCE van ons de inschrijvings-documenten (Documento de preinscripción – PRE-inscription document) en bloedkaart (Card for the blood sample) tezamen met een lijst van erkende dierenartsen voor het PRE stamboek.

Documento de preinscripcion

Card for the blood sample

2.3 TERUGSTUREN INSCHRIJVINGSDOCUMENTEN EN BLOEDKAART

De ingevulde documenten + de bloedkaart moet terug naar ons worden opgestuurd. Wij sturen dit dan door naar het Labo in Spanje. Van zodra het DNA bevestigd is en er een paspoort wordt uitgegeven door Spanje, kunnen wij een DEFINITIEF UELN-nummer doorgeven aan de BCP. De fokker zou een bevestiging moeten krijgen dat zijn inschrijving dan volledig is.

Opgelet! De inschrijvingsdocumenten en de bloedkaart dient binnen de 30 dagen terug gestuurd worden naar het secretariaat, anders kan er een supplement aangerekend worden! 

Dacia III & Cielo de Capg, Capg-Horses, UniqueShots

Laattijdige aangifte

Indien uw veulen niet tijdig (binnen zijn eerste levensjaar) werd aangegeven bij het stamboek, dient me bij het inschrijven van het veulen SSI code 127 te gebruiken i.p.v. SSI code 103. ANCCE van Sevilla rekent hiervoor een extra kost. Het bedrag wordt dan 420€/400€ (i.p.v. 145€/125€)! Indien het paspoort na zijn 1’ste verjaardag wordt uitgegeven, zal er het woord DUPLICATA op gedrukt staan en wordt het veulen automatisch uitgesloten voor de slacht. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de website van ANCCE, klik hier voor de tekst in het Engelsin het Spaans.