Verandering van de naam van het paard (SSI n° 607)

In een poging om de oorspronkelijke naam gegeven door de initiële fokker aan een paard te behouden, wordt de vergoeding voor de “naamswijziging” (Service 607) verhoogd. Deze vermeerdering is niet van toepassing wanneer de naamswijziging op verzoek van de fokker gebeurt.

Documenten:

Opgelet! Bovenstaand tarief is geldig voor een correct en volledig dossier, in geval het dossier niet in één keer kan worden verwerkt, kan een supplement van toepassing zijn.