Verandering van de naam van het paard (SSI n° 607)

In een poging om de oorspronkelijke naam gegeven door de initiële fokker aan een paard te behouden, wordt de vergoeding voor de “naamswijziging” (Service 607) verhoogd naar 1.100€ sinds 2015. Deze vermeerdering is niet van toepassing wanneer de naamswijziging op verzoek van de fokker gebeurt, in dit geval blijft de prijs onveranderd: 115€. Documenten:

Opgelet! Bovenstaand tarief is geldig voor een correct en volledig dossier, in geval het dossier niet in één keer kan worden verwerkt, kan een supplement van toepassing zijn.