Diensten & tarieven

Sinds 1 januari 2007 gebeuren alle stamboekzaken van de PRE door ANCCE (Associacion Nacional de Criadores del caballo Español). ANCCE-Bélgica is afgevaardigd door ANCCE-España om binnen België het beheer van het stamboek en het stamregister te beheren. Hier volgt een overzicht van de verschillende diensten. De nummers “SSI n°” komen overeen met de nummers van het SSI “Solicitud de Servicios Internacional”. Deze nummers zijn van belang wanneer u een van onze diensten nodig heeft.

U kan de tarieven van de verschillende diensten hieronder terugvinden.

**: Diverse aanvragen kunnen enkel aangevraagd worden met een Fokkerscode.
Bovenstaande tarieven zijn enkel geldig voor een correct én volledig dossier!

SSI-Formulier downloaden (“Solicitud de Servicios Internacional”)

Betaling van de diensten

De ANCCE-Bélgica zal geen enkele dienst kunnen uitvoeren zolang de betreffende betalingen niet werden uitgevoerd. Reden is dat de diensten op voorhand moeten betaald worden bij de ANCCE-España om gefinaliseerd te worden. Bij elke dienstaanvraag zal eerst de juiste storting moeten gebeuren op rekeningnummer van de ANCCE-Bélgica (BE05 4590 0932 3175 – KREDBEBB). Hierbij wordt de dienstcode vermeld alsook de naam van het paard, of bv. “aanvraag fokkerscode”. Indien u meerdere aanvragen moet doen, gelieve de betalingen afzonderlijk uit te voeren.

Opgelet! Bovenstaande tarieven zijn geldig voor een correct en volledig dossier, in geval het dossier niet in één keer kan worden verwerkt, kan een supplement van toepassing zijn. Indien een dossier niet kan vervolledigd worden, zal het betaalde bedrag teruggestort worden, minus een administratiekost van 10€.

Heeft u vragen?

Indien u vragen heeft of informatie wenst, contacteer dan onze Technische Dienst: Studbook@ancce-belgica.be

Hier enkele modaliteiten voor de meest voorkomende diensten: