Verandering van eigenaar (SSI n° 619)

Hoe een PRE op jouw naam zetten in het stamboek? (Cambio Titularidad)

Stap 1: Codigo Ganadero

Om een PRE op naam van zijn nieuwe eigenaar te zetten in het stamboek, moet je in het bezit zijn van een “Codigo de Ganadería”. Deze code is oftewel een “Eigenaarscode” oftewel een “Fokkerscode”. Voor België begint deze code met 08C of 08G. Indien je nog niet in het bezit bent van een dergelijke code, ga naar volgende pagina. Dit kan gelijktijdig aangevraagd worden samen met de wijziging van eigenaarschap van een betreffend paard. Deze code blijft levenslang geldig.

Opmerking: de “Fokkerscode” laat toe jouw PRE te laten keuren om het certificaat te behalen voor “fokkerij” en voor de aan- of verkoop van dekkingen.Elevage des Roses

Stap 2: Cambio Titularidad

Als je in het bezit bent van een “Codigo de Ganadería”, kun je hieronder de procedure volgen: Bij een eigenaarsverandering moet je een nieuwe “Carta de Titularidad” krijgen. Hiervoor dien je de volgende documenten per post naar het Technisch secretariaat op te sturen:

 1. Aanvraag tot SSI (“Solicitud de Servicios 
Internacional”) diensten ingevuld met code n°619;
 2. Een kopie van buitenkant van het paspoort paard(en);
 3. Een Carta de titularidad/Carta de propriedad: U dient de originele Carta (geen kopie) op te sturen, volledig ingevuld en ondertekend door de koper (COMPRADOR). Daarnaast dient het deel van de verkoper (VENDEDOR) ook volledig ingevuld en ondertekend te zijn door de laatst gekende eigenaar volgens ANCCE. Verifieer dit zeker alvorens op te sturen, omdat een Carta die niet volledig is ingevuld, zorgt voor problemen! Daarnaast is het ook verboden om op de Carta dingen te doorstrepen of Tippex te gebruiken!
 4. Betalingsbewijs van 80€ (60€ voor onze leden, wordt lid!) op de bankrekening van ANCCE-Bélgica(BE05 4590 0932 3175 – KREDBEBB) met als mededeling: STUDBOOK – 619 – (naam van het paard) – (uw naam). Dit bedrag is enkel geldig voor een volledig en correct dossier, indien dit niet het geval is, kunnen er supplementen aangerekend worden.

Vervolgens zal je een nieuwe «Carta de Propriedad» toegestuurd worden op jouw naam.

Samengevat: Het paard dient in bezit te zijn van een originele Carta de titularidad/Carta de Propriedad en deze dient op naam te staan van de verkoper! Als dat niet zo is, dan komt het paard via de handel, met mogelijk problemen om hem op jouw naam te krijgen.

Opgelet! Bovenstaande tarief is geldig voor een correct en volledig dossier, in geval het dossier niet in één keer kan worden verwerkt, kan een supplement van toepassing zijn.

Carta de Propiedad – Carta de Titularidad

Carta de Titularidad

Importeren van een paard

Bij het importeren van een paard in België (of bij aankoop van een paard dat nog niet is geregistreerd in België) dienen de volgende 3 punten in orde gebracht worden, alvorens het paard wettelijk in orde is en daarbuiten kan men zich ook lid maken van onze vereniging ANCCE-Bélgica (punt 4).

 1. Exportcertificaat = nummer aanvragen bij de AFSCA-FAVV van uw regio
 2. Inschrijving in de Belgische database = BCP mét exportcertificaat (zie punt 1), aanmelden via www.horseID.be
 3. Inschrijving in het stamboek ANCCE
 4. Lidmaatschap vereniging ANCCE-Bélgica

Hieronder meer informatie over deze 4 punten.

1.Exportcertificaat

Voor ieder paard dat geïmporteerd wordt naar België dient een exportcertificaat opgesteld te worden. Belangrijk hierbij is dat zowel de ‘verzender’ als de ‘ontvanger’ van het paard (= importadres) bij AFSCA-FAVV geregistreerd staan. M.a.w. een importeur (iemand die een paard in het buitenland koopt en naar België wilt invoeren), moet zelf bij AFSCA-FAVV geregistreerd staan. Dit nummer is verschillend met het stamboeknummer (zie stap 3) en dient eenmalig aangevraagd te worden bij AFSCA-FAVV. Gelieve hiervoor contact op te nemen met AFSCA-FAVV van jouw regio. Daarnaast moet je rekening houden dat een exportcertificaat slechts 30 dagen geldig is! Dit betekent dat een paard dat geïmporteerd wordt, binnen de 30 dagen ingeschreven dient te zijn in de Belgische database (zie punt 2).

Let op als je via de handel koopt en de handelaar het paard nog niet heeft laten registeren in de Belgische database (punt 2) – dan ben jij als koper verantwoordelijk en kan je mogelijk beboet worden!

2. Inschrijving in de Belgische database

Vanaf het moment dat het paard Belgisch grondgebied betreedt, dient men sinds 2008 wettelijk te beschikken over:

 • Een microchip
 • Een paspoort dat conform is volgens de Europese Unie (waaronder het paspoort uitgegeven door ANCCE)
 • Geregistreerd is in de centrale databank (Belgische Confederatie van het Paard): Iedere eigenaar van een paard is verplicht om het paard in te schrijven bij de Belgische Confederatie van het Paard (BCP).

Bij het importeren (kopen, repatriëring, …) van een paard uit het buitenland, dat nog niet is geregistreerd in België, is het dus noodzakelijk om een aanvraag tot identificatie rechtstreeks te doen aan de Belgische Confederatie van het Paard (via mail of online via HorseID) (en dus niet aan het stamboek) binnen 30 dagen na invoer. Deze verplichte identificatie kan sinds april 2016 snel en eenvoudig online, via het platform www.horseid.be. Je vermijdt op deze manier een pak papierwerk. De BCP heeft de tarieven ook aangepast, waardoor het voordeliger is geworden om jouw paard online in te schrijven in de centrale databank. Kies je er toch voor om jouw paard op de traditionele, niet-digitale manier te laten encoderen, dan zal je daar meer voor betalen. Meer informatie vind je op de website van de Belgische Confederatie van het Paard, of via de website van het Paardenpunt Vlaanderen.

Je dient hiervoor het volgende in bezit te hebben:

 • een geldig paspoort;
 • een exportdocumenten (gezondheidscertificaat) op jouw naam, opgesteld door een bevoegde autoriteit van het land van oorsprong. Het nummer voor geadresseerde is afhankelijk van FAVV/AFSCA, gelieve hiervoor contact op te nemen met het FAVV/AFSCA van uw regio. Opgelet! Exportcertificaten zijn slechts 30 dagen geldig!

Indien men bovenstaande inschrijving verzuimt of indien je dit niet tijdig doet (binnen de 30 dagen) met een volledig dossier kan men een administratieve boete opgelegd krijgen in geval van controle, die tegenwoordig veelvuldig gedaan worden, want je bent dan in overtreding met de Belgische wetgeving. Klik hier voor meer details.

Je bent niet zeker of het paard reeds geregistreerd is in België? Ga naar de website van HorseID en controleer het of contacteer de BCP of Paardenpunt Vlaanderen.

De volgende tekst van PaardenPunt Vlaanderen is volledig gewijd aan de documenten die je nodig dient te hebben bij het importeren van een paard uit het buitenland.

Let op als je via de handel koopt en de handelaar het paard nog niet heeft laten registreren in de Belgische database, dan ben jij als koper verantwoordelijk en kan je mogelijk beboet worden! Het is dus duidelijk dat als je een paard wilt importeren of via de handel aankoopt (waar de import niet is aangegeven bij de Belgische Confederatie van het Paard (HorseID), er heel wat meer bij komt kijken dan wanneer je een paard rechtstreeks aankoopt bij een bonafide Belgische fokker! Bij deze laatste vermijd je alle bovenstaande “problemen”.

3. Inschrijving in het stamboek

Zie de uitleg hierover hierboven.

4. Lidmaatschap van de vereniging ANCCE-Bélgica

Het lidmaatschap van de vereniging is onafhankelijk van de stamboekdiensten. Je moet dus geen lid zijn van de vereniging om stamboekdiensten te ontvangen, maar het lidmaatschap geeft je gunsttarieven voor activiteiten/advertenties en bezorgt je een ledenmagazine ‘Mosquero’. Klik hier voor meer informatie hier omtrent.