Een Eigenaarscode of een Fokkerscode? (SSI n° 802-700)

Een “Eigenaarscode” of “Fokkerscode” is een identificatienummer in het stamboek ANCCE-España (= “Codigo de Ganadero”). Het identificeert een eigenaar of een fokkerij en is verplicht als men een paard op zijn naam wenst te laten plaatsen in het stamboek. Deze code is jouw leven lang geldig en staat op naam van één fysieke persoon of bedrijfsnaam.

 • Eigenaarscode (Codigo de Ganadero Solo) (SSI n° 802) Met een “Eigenaarscode” kan men alle stamboekzaken aanvragen die te maken hebben met het “paspoort”, zoals het inschrijven van een paard op zijn naam (code). Met deze code kan men ook aanvragen doen omtrent de genetische haarkleur, identificatieaanvraag, enz … Alle aanvragen die te maken hebben met fokkerijactiviteiten (APTO-keuring, dekkingen, inschrijving van een veulen) kan men niet met deze code. Momenteel kost de aanvraag van een Eigenaarscode 95€ (75€ voor onze leden, wordt lid!)(SSI 802).
 • Fokkerscode (Codigo de Ganadero Criador) (SSI n° 700) Met een “Fokkerscode” kan men alle stamboekdiensten aanvragen die men kan doen met een “Eigenaarscode”. Daarnaast kan men ook de diensten die te maken hebben met de fokkerij, zoals de APTO-keuring, dekbewijzen en het inschrijven van een veulen. Een Fokkerscode kost 235€ (215€ voor onze leden, wordt lid!)(SSI 700).

Let op! Er is zoals hierboven uitgelegd, een duidelijk verschil tussen een Eigenaarscode en een Fokkerscode. Veranderen kan na aanvraag niet meer. Wel een tweede code aanvragen, maar dit moet dan opnieuw betaald worden, er kan hiervoor niets worden verrekend.

Opgelet! Bovenstaande tarieven zijn geldig voor een correct en volledig dossier, in geval het dossier niet in één keer kan worden verwerkt, kan een supplement van toepassing zijn.

AANVRAAG VAN EEN CODE

→ Eigenaarscode (SSI n° 802)

Om een “Eigenaarscode” aan te vragen dient men de volgende documenten per post op te sturen (Technisch secretariaat):

 1. aanvraag voor een Eigenaarscode: “solicitud de codigo de ganaderia”: formulier in het Engels
  • “Nombre de la Ganadería” / “Name of Stud Farm” = naam van uw “fokkerij”, in het geval van een eigenaarscode wordt hier wel eens de eigen naam gebruikt
  • “N° de identificación” of “ID number” = uw rijksregisternummer
  • “Nombre Finca o Establecimiento” / “Name of property or establishment” = naam van de manege waar het paard zich bevindt, als het paard bij u staat, komt hier de naam van uw fokkerij.
 2. aanvraag van de service code 802:
  • “Codigo Ganadero” / “Breeder Code” =  niet invullen
  • “Nombre de la Ganadería” / “Stud Farm Name” = naam van uw fokkerij
  • “Nº Ejemplares” / “Nº horses” = aantal paarden waarvoor u de service aanvraagt
  • “Ejemplares para los que solicita actuación” / “Horses you are requesting service for” = info over de paarden waarvoor u de service aanvraagt
 3. kopie van uw identiteitskaart (beide zijden)
 4. aanvraag van de service code 619 met de namen van de paarden ingevuld in kader B
 5. kopie buitenkant paspoort paard(en);
 6. de originele eigenaarskaarten (carta de titularidad) op de achterkant naar behoren ingevuld en ondertekend van de paarden die men wenst op zijn naam te plaatsen
 7. betalingsbewijs van de betaling van 95€ (75€ voor onze leden, wordt lid!) + van de service 619 80€ per paard (60€ voor onze leden, wordt lid!) ten voordele van ANCCE-Bélgica (BE05 4590 0932 3175 – KREDBEBB)
→ Fokkerscode (SSI n° 700)

Om een “Fokkerscode” aan te vragen dient men de volgende documenten per post op te sturen (Technisch secretariaat):

 1. aanvraag voor een Fokkerscode: “solicitud de codigo de ganaderia”: formulier in het Engels
  • “Nombre de la Ganadería” / “Name of Stud Farm” = naam van uw fokkerij, vaak begint deze naam met YEGUADA …
  • “N° de identificación” / “ID number” = uw rijksregisternummer
  • “Nombre Finca o Establecimiento” / “Name of property or establishment” = naam van de manege waar het paard zich bevindt, als het paard bij u staat, komt hier de naam van uw fokkerij.
 2. aanvraag van de service code 700:
  • “Codigo Ganadero” / “Breeder Code” =  niet invullen
  • “Nombre de la Ganadería” = naam van uw fokkerij
  • “Nº Ejemplares” / “Nº horses” = aantal paarden waarvoor u de service aanvraagt
  • “Ejemplares para los que solicita actuación” / “Horses you are requesting service for” = info over de paarden waarvoor u de service aanvraagt
 3. kopie van uw identiteitskaart (beide zijden)
 4. aanvraag van de service code 619 met de namen van de paarden ingevuld in kader B
 5. kopie buitenkant paspoort paard(en);
 6. de originele eigenaarskaarten (carta de titularidad) op de achterkant naar behoren ingevuld en ondertekend van de paarden die men wenst op zijn naam te plaatsen
 7. betalingsbewijs van de betaling van 235€ (215€ voor onze leden, wordt lid!) + van de service 619 80€ per paard (60€ voor onze leden, wordt lid!) ten voordele van ANCCE-Bélgica (BE05 4590 0932 3175 – KREDBEBB)

WAT DOEN ALS JE REEDS EEN EIGENAARSCODE HEBT, MAAR JE WILT EEN FOKKERSCODE?

Om een fokkerscode aan te vragen, nadat je reeds in het bezit bent van een eigenaarscode dien je de volgende documenten per post op te sturen naar (Technisch secretariaat):

 1. aanvraag van de service code 700:
  • “Nombre de la Ganadería” = naam van uw fokkerij
 2. Solicitud cambio codigo / Change of Stud Farm code request form
 3. kopie van uw identiteitskaart (beide zijden)
 4. aanvraag van de service code 619 met de namen van de paarden ingevuld in kader B
 5. kopie buitenkant paspoort paard(en)
 6. de originele eigenaarskaarten (carta de titularidad) op de achterkant naar behoren ingevuld en ondertekend van de paarden die men wenst op zijn naam te plaatsen
 7. betalingsbewijs van de betaling van 235€ (215€ voor onze leden, wordt lid!) + van de service 619 80€ per paard (60€ voor onze leden, wordt lid!) ten voordele van ANCCE-Bélgica (BE05 4590 0932 3175 – KREDBEBB)

Voor meer uitleg kan u bij ons terecht.