De inschrijvingen voor de Concurso Morfologico zijn nog NIET geopend!

Datum

Vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 september 2021.

Plaats

Rijhal De Damburg
Eikenlaan 1
3950 Bocholt
BELGIË

Documenten

  • Uitnodiging (met alle praktische info) / Einladung
  • Inschrijvingsformulier
  • Reglement

Contact inschrijving morfologiewedstrijd: Info@ancce-belgica.be

Contact voor de reservatie van wedstrijdboxen voor deelnemers aan de MCI op zaterdag of aan de Working Equitation op zondag (35€ per dag): Info@ancce-belgica.be.

Timing: Het verloop van het weekend zal afhangen van het aantal inschrijvingen. De exacte timing wordt u meegedeeld na afsluiting van de inschrijvingen. In geval er teveel inschrijvingen zijn om op 2 dagen af te werken, zullen er een aantal secties op vrijdagavond gepland worden.

Inschrijvingen sluiten 15 augustus!

Adres inschrijvingsformulier deelname keuring: Info@ancce-belgica.be